Internetový portál Fantasy-svet.sk vznikol za účelom šírenia a spracovania zaujímavých informácií zo sveta fantastickej populárnej kultúry. Tvorený je fanúšikmi fantasy, sci-fi a hororu, a to nielen v literárnej, filmovej, komiksovej alebo seriálovej podobe. Od roku 2008 vám pravidelne prináša rôzne novinky, praktické tipy, súťaže o pekné vecné ceny či projekty, ktorých je súčasťou a na ktorých úzko spolupracuje so svojimi mediálnymi partnermi.

Tím najväčšieho internetového portálu o fantastike tvoria kreatívni ľudia i odborníci špecializujúci sa na konkrétne odvetvia zo sveta populárnej kultúry. Pravidelne organizujú verejné čítačky, odborné semináre, atraktívne workshopy, väčšie i menšie podujatia žánrovo spadajúce pod obsah portálu, na ktorom aktívne pôsobia.

Od roku 2017 sa k nášmu portálu pridala aj najväčšia česká a slovenská steampunková komunita Český steampunk. Český steampunk predstavuje interaktívny internetový portál, ktorý okrem prezentácie tuzemských tvorcov poskytuje pravidelný prehľad o rôznych akciách, prezentáciách, projektoch i udalostiach týkajúcich sa steampunkovej tematiky, a to hlavne originálnym spôsobom. Tvorený je nielen fanúšikmi steampunku a steampunkovej populárnej kultúry, ale aj odborníkmi, ktorí sa aktívne podieľajú na šírení povedomia o tejto kultúre doma i v zahraničí.